Notater


Træ:  

Match 351 til 400 fra 591

      «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
351 Faddere ved dåben var: Anne Catrine Rasmusdatter af Ørbæk, gårdmand Niels Pedersen og Knud .... af ..., Rasmus Hansen og Morten .. af Ørbæk. Hansen, Peder (I397)
 
352 Faddere ved dåben: 1. Gårdmand Jens Kristensen, 2. .. Laurs Mikkelsen .., 3. Rasmus Thomsen.., 4. Peder Jensen Virring, 5 Unkarl Anders Mikkelsen Viballegård. Kristensen, Kristine (I51)
 
353 Fadere ve brylluppet var arbejdsmand JacobMadsen og Husejer Carl Jensen,

MARR: RIN MH:FF135 
Familie F135
 
354 Fadere ved brylluppet var arbejdsmand Jacob Madsen og Husejer Carl Jensen, Familie F135
 
355 Fik dansk infødsret i sønderborg oktober 1921 ifølge $1 i lov nr 474 af 5 september 1921 Krümmel, Marichen (I7)
 
356 FKR slægtsbog:

Der fortælles, at han, som saa mange Fynboer, om Efteraaret rejste til Jylland med Humle, og at han bosatte sig et Sted her paa Fyn i en Gaard, med hvilken han spillede op, som man siger, og at hansSødekende derefter hjalp ham til et Bulested i N. Aaby Margd. Den første Gang, hans Navn er indført i Nr. Aaby Kbg., hedder det: 1806, 4. Jan., døbt Mads Jørgen, Søn af Hmd. Chresten Rasmussen, Tommerup, og Anne Marie Mortensdt. i Margaard.

Af dette Tilnavn maa jo fremgas, at det har været i Tommerup, han før har boet, og i Tommerup Kirkebog findes da ogsaa følgende: 1795, 3. Søndag i Faste, læst over Christen Rasmussen i Hengelsgd. Marie Mortensdt.s hjemmedøbte Søn Morten. Fadd.: Jens Ellemand, Anders Drud, Jørgen Mosegaard, m. fl., ialt 14 Faddere.

1797, 7. Søndag efter Trin., læst over Christen Rasmussen i Hengelsgaarden og Anne Marie Mortensdt.s noe. Karen. Fadd.: Hans Grambue, Hans Nielsen, Rasmus Rasmussen, Hans Jensens Hustru, Rasmus Andersens Hustru.

Hvor er saa den ældste Søn, Rasmus, født?

Om hvor hans Bryllup har staaet, kan jeg intet oplyse; det er blevet fortalt, at hun var fra Jylland. I Markgaard blev derefter født følgende: 1806 Mads Jørgen, 1808 Hans, 1811 Alexander, 1814 Jørgen Simon. Det er samtlige Christen Rasmussens Brødre og Svogre, der her som Tak for ydet Hjælp, er opnævnt; da han alt fra Tommerup af havde en Søn, Rasmus, har han ikke kunnet opnævne Broderen paa Bubelgaard, men saa i Stedet dennes Formand i Ægteskabet, Alexander Scheby.

DÅB: Indslev sogns kirkebog (LAO MK 2-5/6), s. 318:
1767. Fest: 7de Nativ ((? 3de) = 3. juledag = søndag 27. december 1767) havde Rasmus Madsen i Kierbyholm en Søn i Kirke kaldet Christen baaren af Lars Madsens Hustrue i Kierbyholm.
Test: Lars Madsen, Mads Rasmus:, Peder Nielsen og Peder Rasmussens Hustr. alle af Kierbyholm.

VIELSE: Harndrup, Vends, Odense kirkebog 1782-1815, s. 429, 1792 nr. 6. AO 184:
1792. d: 21de April troelovede Unge Karl Christen Rasmussen af Kierbyeholm og Pigen Anne Marie Mortensdatter af Harrendrup. Forloverne vare: Gaardmændene Jens Nielsen i Wejerup og Hans Rasmussen af Kierbyeholm.

FT 1801 Odense, Vends, Nørre Aaby, Nørre Aabye Bye [18de familie (MK 499)]:
Chresten Rasmussen, 34, gift, Huusmand med Jord, 1. Ægteskab.
FT 1834 Odense, Vends, Nørre Aaby, 17, Markgaard, et Huus:
Christen Rasmussen, 67, gift, Aftægtsmand.
FT 1840 Nr. Aaby, Margaard, et Huus, 21: Christen Rasmussen, 73, gift, , Aftægtsmand
BEGRAVELSE: Nr. Aaby sogns kirkebog (LAO MK 4-6/9) f. 169, nr. 12:
Christen Rasmussen død 5. April 1844 begravet 12. April.
Aftægtsmand i Margaard. Gift. Død af Alderdom. Svaghed. 76 Aar. 
Rasmussen, Christen (I447)
 
357 FKR slægtsbog:
Datteren Karen blev 1820 og 24 Aar gl. gift med Christoffer Jensen, Margaard, han var 3 Aar ældre og Ejer af en mindre Gaard.

Christoffer Jensens Stamtalve er denne:
1. Laurids Peirup og Anne Rasmusdt., viede 1723.
2. Maren Larsdt. og Christoffer Pedersen, viede 1763.
3. Anne Dorthe Christoffersdt. og Jens Larsen, viede 1788.
4. Christoffer Jensen og Karen Christensdt., viede 1820. 
Chrestensdatter, Karen (I450)
 
358 flg. Brygger Fr. Rasmussen: "Min Slægtsbog" s. 38 gifter Rasmus Christensen sig i 1686 med Rasmus Steffensens Efterleverske i den søndre Gaard.
Maren Madsdatter var hans kusine, datter af hans fars søster Mette.
BEGRAVELSE: iflg. Brygger Fr. Rasmussen: "Min Slægtsbog" s. 46 ligger Rasmus Christensen begravet på gangen nede i tårnet.
Anden kilde: "Rod i Odense", tavle 31, s. 149, ane nr. 1.062. Fæster af den søndre gård i Kærbyholm.
Kilde: Norman Lee Madsen, Toronto, Canada (28/4 2000); ane nr. 1202.
http://www3.sympatico.ca/colin.swift/ancestor.htm 
Christensen, Rasmus (I494)
 
359 Fly.Ridefoged, senere i 1-2 år ejer af Kjærgårdsholm; gift 17. januar 1784 i Håsum med Mette Catrine Loss Thomasen, Christen Olesen (I268)
 
360 Flyttede til Danmark Krümmel, Louise Johanne Pauline (I40)
 
361 Flyttede til danmark, kaldtes Anni Krümmel, Anna Margareta (I39)
 
362 Flyttede til Danmark.
Folketællingen 1921 i Århus Thunøgade 2, 1ste sal hos Laurits Godtfred Prange (Enke) bor Frieda (Tyende) og Hilda (Logerende), i Thunøgade 21 1ste står hun som Tyende. (Hilda er altså talt med 2 gange!) 
Krümmel, Hilda Wilhelmine (I43)
 
363 Folketælling 1880 Odense, Vends, Nørre Aaby Margaarde, Familie nr 5, Et Hus
Hans Jørgen Petersen«tab»Mand«tab»33«tab»Gift«tab»Husfader, Indsider, Træskomand
Rasmine Petersen født Nielsen«tab»Kvinde«tab»29«tab»Gift«tab»Hans Kone
Marie Petersen«tab»Kvinde«tab»1«tab»Ugift«tab»Deres Datter

Folketælling 1890 Odense, Vends, Nørreaaby Margaard, Familie nr. 3, Et Hus
Hans Jørgen Pedersen«tab»Mand«tab»43«tab»Gift«tab»husfader landpost
Rasmine Nielsen«tab»Kvinde«tab»39«tab»Gift«tab»husmoder
Marie Pedersen«tab»«tab»Kvinde«tab»11«tab»Ugift«tab»barn
Laurits Pedersen«tab»Mand«tab»9«tab»Ugift«tab»barn
Karoline Pedersen«tab»Kvinde«tab»5«tab»Ugift«tab»barn
Niels Pedersen«tab»«tab»Mand«tab»3«tab»Ugift«tab»barn 
Familie F55
 
364 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Cornelius, C. (I753)
 
365 Folketællingen i 1787 fortæller, at i Gislinge by bor gårdmand Frantz Larsen, 40 år, og hans kone Bodil Stephansdatter, 44 år, og deres børn: Birthe på 12, Kirsten på 8 og Johanne på 4, samt
en ugift tjenestekarl, Ole Larsen, 34 år, national soldat. 
Familie F32
 
366 Folketællingen i 1787 fortæller, at i Kisserup bor gårdmand Jens Nielsen, 35 år, og hans kone Kirsten Laursdatter, 39 år, deres 3 børn: Johanne på 7, Niels på 4 og Birthe på 1, samt 2 tjenestepiger. Familie F30
 
367 Folketællingen i 1787 fortæller, at i Vium bor hlavgårdsmand Jens Pedersen, 55 år, hans kone Inger Nielsdatter, 43 år, og deres børn: Niels på 15, Else Marie på 6 og Anna på 4. Sammen med dem bor desuden mandens farbroder, Peder Pedersen, 68 år, som er enkemand og nyder almisse af sognet.

De gifter sig før 1770

Ved folketællingen i 1787 er familien noteret således.
Vium by. 11. familie
Jens Pedersen Husbond. 55 år. Begge af Halvgårdmand og bonde.
Inger Nielsdatter Hans kone. 43 år. 1. ægteskab.
Niels Jensen Deres 15 år. Ugift.
Else Marie Jensdatter børn. 6 år.
Anne Jensdatter 4 år.
Peder Pedersen Husbondens 68 år. Enkemand efter 1 ægteskab.
farbroder. Nyder almisse af sognet.

Ved folketællingen i 1801 er familien noteret således.
Vium. Udflytter. 3. familie
Jens Pedersen Husbond. 71 år. Begge af Bonde og gårdbeboer.
Inger Nielsdatter Hans kone. 55 år. 1. ægteskab.
Niels Jensen Deres søn. 29 år. Ugift.
* Anne Jensdatter Deres datter. 15 år. Ugift. 
Familie F34
 
368 Folketællingen i 1787 fortæller, at i Vorde by bor gårdmand Friderich Christensen, 52 år, hans kone Maren Hansdatter, 47 år, og deres 4 børn: Christen på 20, Birte på 19, Maren på 13 og Anne
på 7, samt en tjenestekarl og en tjenestepige. 
Familie F38
 
369 Folketællingen i 1801 fortæller, at i Krudthus bor husmand med jord Peder Rasmussen, 51 år (gift 2. gang), hans kone, Karen Olesdatter, 51 år, og 3 af deres børn: Katrine Marie og Ane Kristine
på 14 og Birgitte på 10.

Peder Rasmussens første kone må være død før 1784Peder Rasmussens tredie kone, Kristine Marie Nielsdatter, døde 31. oktober 1828 i Holmstrup. 
Familie F27
 
370 Folketællingen i 1801 fortæller, at i Søstrup by bor inderste og daglejer Lars Hansen, 59 år, og hans kone, Kirsten Michelsdatter, 52 år; begge i første ægteskab. Familie F31
 
371 Folketællingen i 1834 fortæller at i et hus i Sæby bor snedker Johann Salomon Stahl, 54 år, hans kone, Christine Pedersdatter, 50 år og deres børn: Wilhelmine på 26 år, Johanne Sophie på 14 år, Margrethe Elisabeth på 11 år og Søren Christian på 8 år. Familie F26
 
372 Folketællingen i 1845 fortæller, at i et hus i Markedslev bor inderste og daglejer Holger Larsen 61 år, og hans kone Johanne Frandsdatter, 63 år, hos datteren og svigersønnen, husmand Lars Jensen, 29 år, og hans kone Ane Holgersdatter, 30 år. Familie F24
 
373 Folketællingen i 1880 fortæller:
Odense, Vends, Føns, Føns By, Et Hus, 19, FT-1880, B5489
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Andersen 41 Gift Husfader og Fisker Føns Sogn, Odense Amt
Kirstine Marie Hansen 33 Gift Hans Kone Balslev Sogn, Odense Amt
Lars Jensen Hansen 8 Ugift Deres Barn Balslev Sogn, Odense Amt
AndersJørgen Andersen 5 Ugift Deres Barn Føns Sogn, Odense Amt
Hans Christian Andersen 2 Ugift Deres Barn Føns Sogn, Odense Amt
Catrine Marie Jensdatter 71 Enke Husfaderens Moder Føns Sogn, Odense Amt 
Andersen, Niels (I132)
 
374 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F244
 
375 Forlover var Peder Christensen af Gislinge Familie F29
 
376 Forlovere var: ....Hansen i Føns og ....Larsen i Balslev Familie F53
 
377 Forlovere ved bryllupet var Jens Nielsen i wejerup og Hans Rasmussen fra Kierbyeholm Familie F131
 
378 Forlovere ved Brylluppet Anders Jensen, Gårdmand i Grund og Knud Sørensen, Gårdmand i Virring Familie F119
 
379 Forlovere ved brylluppet var Jens Hansen og aftægts.... Hans Sørensen begge af Føns 28 år og 22 år gamle Familie F54
 
380 Forlovere ved brylluppet var Niels Andersen Husmand i Føns by og sogn, Vends herred og Hans Jørgen Petersen landpost i Nørre Aaby by og sogn Vends Herred.

Ifølge folketællingen 1916 bor der i nygade 25:
Anders Jørgen Andersen, Husfader
Marie Andersen, Husmoder
Hans Jørgen Andersen, Barn
Svend Aage Andersen, Barn
Marie Andersen, Barn
Carl Christian Andersen, Barn
Ellen (Margrete) Andersen, Barn

Indkomst 1742 kr. Formue 900 kr.Pålignet personlig skat til staten 8,08 kr. til komunen 50 kr. for året 1916-17

Odense, Vends, Middelfart Købstad, Nygade, 13 m, 25, FT-1921, D2835
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Anders Jørgen Andersen«tab»17/3 1874«tab»Gift«tab»husfader«tab»fabriksarbejder«tab»Føns Sogn, Odense Amt
Marie Andersen«tab»25/3 1878«tab»Gift«tab»husmoder«tab»«tab»Fredericia
Svend Aage Andersen«tab»13/9 1907«tab»Ugift«tab»barn«tab»«tab»Middelfart
Marie Andersen«tab»12/5 1908«tab»Ugift«tab»barn«tab»«tab»Middelfart
Carl Christian Andersen«tab»28/9 1913«tab»Ugift«tab»barn«tab»«tab»Middelfart
Ellen Margrethe Andersen«tab»24/7 1915«tab»Ugift«tab»barn«tab»«tab»Middelfart

Odense, Vends, Middelfart Købstad, Middelfart, 13 m, 1, FT-1925, D5678
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Anders Jørgen Andersen«tab»17.03 1874«tab»G«tab»Husfader«tab»Fabriksarbejder«tab»Føns, Odense Amt
Marie Andersen«tab»25.03 1878«tab»G«tab»Husmoder«tab»«tab»Fredericia, Vejle Amt
Hans Jørgen Andersen«tab»21.05 1901«tab»U«tab»Søn«tab»Sømand«tab»Middelfart, Odense Amt
Svend Aage Andersen«tab»13.05 1907«tab»U«tab»Søn«tab»Maskinlærling«tab»Middelfart, Odense Amt
Marie Andersen«tab»12.05 1908«tab»U«tab»Datter«tab»Kontorassistent«tab»Middelfart, Odense Amt
Carl Christian Andersen«tab»28.09 1913«tab»U«tab»Søn«tab»«tab»Middelfart, Odense Amt
Ellen Margrethe Andersen«tab»24.07 1915«tab»U«tab»Datter«tab»«tab»Middelfart, Odense Amt 
Familie F13
 
381 Forlovere ved brylluppet var Peder Sørensen, gårdmand i .... og Rasmus ..... ... i Fausing.
Anmeldt den 15 februar 1873.

Randers, Sønderhald, Fausing, Fausing By og Sogn, en gaard, 38 (8), FT-1880, C7766
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Simonsen Christensen33 Gifthusfader og gaardeier Fausing Sogn Randers Amt
Maren Sofie Mikkelsen35 Gifthans kone Fausing Sogn Randers Amt
Jens Jensen17 Ugiftderes børn Fausing Sogn Randers Amt
Kristiane Jensen15 Ugiftderes børn Fausing Sogn Randers Amt
Mette Marie Jensen12 Ugiftderes børn Fausing Sogn Randers Amt
Mikel Jensen9 Ugiftderes børn Fausing Sogn Randers Amt
Rasmine Christine Christensen3 Ugiftderes børn Fausing Sogn Randers Amt
Kristine Christensen2 Ugiftderes børn Fausing Sogn Randers Amt
Kristen Jensen Christensenunder et aar Ugiftderes børn Fausing Sogn Randers Amt 
Familie F114
 
382 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F238
 
383 Forlovereved brylluppet var Gårdmand Rasmus Hansen i Ørbek og ... Peder Gabrielsen i ... Familie F127
 
384 Fra: http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Karen-Pedersen/WEBSITE-0001/UHP-0026.html
Ved trolovelsen nævnes Niels som staldkarl på Holbækgård og ved sin død som gårdmand i Hevring.
More About Niels Andersen Hjulmand:
Ane i generation nr.: 6..
Baptism: 07-Aug-1774, Udby sogn.
Burial: 30-Dec-1843, Hevring.
Staldkarl: Holbækgård.
Titel (Fakta Sd): Staldkarl på Holbækgård og gårdejer.
Trolovet: 30-Dec-1794

More About Niels Andersen Hjulmand and Maren Christensdatter Hevring:
Marriage: 06-Feb-1795, Udby sogn og kirke.

Children of Niels Andersen Hjulmand and Maren Christensdatter Hevring are:
Karen Nielsdatter, b. 24-Nov-1791, Voer sogn, uægte.
Anders Nielsen, b. May-1795, Udby sogn, d. 27-Jun-1833, Ørsted.
Christen Nielsen, b. Feb-1797, Udby sogn, d. 1801, Udby.
Mads Nielsen, b. 14-Oct-1798, Udby sogn.
+Kirsten Marie Nielsdatter, b. 15-Jun-1802, Udby sogn, d. 23-Sep-1851, Ørsted sogn.
Christen Nielsen, b. 31-Mar-1805, Gl. Heuringholm, Vivild sogn, d. 14-Mar-1867, Ørsted.
Jens Nielsen, b. 13-Jun-1806, Gl. Heuringholm i Vivild sogn.
+Marie Cathrine Nielsdatter, b. 09-Nov-1807, Gl. Heuringholm Vivild sogn, d. 30-Jun-1887, Ørsted.
Birthe Marie Nielsdatter, b. 19-Jan-1801, Udby sogn, d. 19-Aug-1856, Ørsted. 
Andersen, Niels (I567)
 
385 Fra: http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Karen-Pedersen/WEBSITE-0001/UHP-0027.html
Ved deres bryllup står der i Kirkebogen: Gift den 6. februar 1795 i Udby sogn og kirke, ammen Maren Christensen på Holbækgård, født i Woer og staldkarl Niels Andersen på Holbækgård og sogn 
Familie F184
 
386 Fra: http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Karen-Pedersen/WEBSITE-0001/UHP-0502.html
Faddere: Båren af præstens kone, Rasmus af Udby, Christen Pedersen, Maren Lasdatter, Karen Rasmusdatter.

More About Søren Nielsen Hevring:
Ane i generation nr.: 8..
Baptism: 25-Jan-1701
Burial: 29-Oct-1766, Voer.
Trolovet 1: 17-Dec-1724
Trolovet 2: 27-Oct-1735, 2. gang.

More About Søren Nielsen Hevring and Mette Nielsdatter:
Marriage: 28-Nov-1723, Voer Kirke.

More About Søren Nielsen Hevring and Kirsten Kristensdatter:
Marriage: 27-Nov-1735, Voer Kirke.

Children of Søren Nielsen Hevring and Mette Nielsdatter are:
+Christen Sørensen Hevring, b. 18-Jan-1728, Voer, d. 16-Jul-1790, Voer.
Niels Sørensen Hevring, b. 1726.
Niels Sørensen Hevring, b. 1730.
Anne Sørensdatter, b. 1737.
Johanne Sørensdatter, b. 1738.
Mette Sørensdatter, b. 1739.
Christen Sørensen, b. 1741.
Karen Sørensdatter, b. 1744. 
Nielsen Hevring, Søren (I658)
 
387 Fra: http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Karen-Pedersen/WEBSITE-0001/UHP-0751.html
Anders Nielsen (son of Niels Andersen) was born 21-Nov-1734 in Udby sogn. He married Birgitha Jensdatter on 18-Mar-1774 in Udby, daughter of Jens Wejelbye.

More About Anders Nielsen:
Ane i generation nr.: 7..
Confirmation (SDH): 1749, Udby sogn.
Trolovet: 06-Feb-1774

More About Anders Nielsen and Birgitha Jensdatter:
Marriage: 18-Mar-1774, Udby.

Children of Anders Nielsen and Birgitha Jensdatter are:
+Niels Andersen Hjulmand, b. 07-Aug-1774, Udby, Holbæk sogn, d. 23-Dec-1843, Hevring. 
Nielsen, Anders (I653)
 
388 Fra: http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Karen-Pedersen/WEBSITE-0001/UHP-0753.html
Søren Frandsen was born in Nimtofte, and died 23-May-1765 in Nimtofte. He married Karen Jensdatter.

Notes for Søren Frandsen:
Jeg er meget i tvivl om korrektheden i oplysningerne om Søren Frandsen og sønnen Peter, kirkebogen er svær at læse og navnlig forstå.
Søren Frandsen har fået været Møller, han fik fæstebrev på Nimtofte Mølle den 19. december 1738, tilsyneladende har han kun haft fæstet til 12. april 1745, idet en Thomas Baadsted da tog imodfæstet.

More About Søren Frandsen:
Ane i generation nr.: 7..
Titel (Fakta Sd): Møller fæster på Nimtofte Mølle.

Children of Søren Frandsen and Karen Jensdatter are:
+Peter Sørensen Frandsen, b. 1749, Svenstrup, d. 14-Apr-1825, Ørsted.
+Frants Sørensen, b. 1740, Nimtofte, d. 17-Nov-1798, Nimtofte.

Fra: http://www.historisch.dk/slaegtenfrandsen/frandsnerne.htm#_Jens_Pedersen_Frandsen
Søren Frandsen, jeg ved ikke noget om ham, hverken kirkebog eller folketælling findes på den tid hvor, han kan være født, han er begravet den 23. maj 1765 i Nimtofte. Han har sandsynligvis været gift med Karen Jensdatter, idet der står i kirkebogen i 1765, citat:14 søndag efter trinit. blev Rasmus Nielsen af Fedballe og Søren Frantzens enke Karen Jensdatter af Nimtofte Copuleret. - (14.trin. er den 8. september i 1765) 
Frandsen, Søren (I645)
 
389 Fra: http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Karen-Pedersen/WEBSITE-0001/UHP-1032.html
Children of Johanna Sørensdatter and Rasmus Christensen are:
+Anne Rasmusdatter, b. 13-Apr-1763, Nimtofte sogn, d. 29-May-1830, Ørsted.
Hans Rasmussen, b. 08-Oct-1765, Nimtofte sogn.
Anders Rasmussen, b. 10-Sep-1780, Nimtofte sogn.
+Søren Rasmussen, b. 12-Dec-1766, Nimtofte sogn. 
Familie F210
 
390 Fra: http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Karen-Pedersen/WEBSITE-0001/UHP-1856.html
Karen Jensdatterwas born in Nimtofte. She married (1) Søren Frandsen. She married (2) Rasmus Nielsen on 08-Sep-1765 in Nimtofte sogn.

More About Karen Jensdatter and Rasmus Nielsen:
Marriage: 08-Sep-1765, Nimtofte sogn.

Children of Karen Jensdatter and Søren Frandsen are:
+Peter Sørensen Frandsen, b. 1749, Svenstrup, d. 14-Apr-1825, Ørsted.
+Frants Sørensen, b. 1740, Nimtofte, d. 17-Nov-1798, Nimtofte. 
Jensdatter, Karen (I646)
 
391 Fra:http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Karen-Pedersen/WEBSITE-0001/UHP-0024.html
Peter Sørensen Frandsen (b. 1749, d. 14-Apr-1825)

Peter Sørensen Frandsen (son of Søren Frandsen and Karen Jensdatter) was born 1749 in Svenstrup, and died 14-Apr-1825 in Ørsted. He married Anne Rasmusdatter on 01-May-1790 in Nimtofte, daughter of Rasmus Christensen and Johanna Sørensdatter.

Notes for Peter Sørensen Frandsen:
Det er måske ukorrekte data jeg har om ham, kirkebogen i Nimtofte er svær at læse og forstå.
Måske er Peder søn af møller Søren Frandsen Nimtofte Mølle

More About Peter Sørensen Frandsen:
Ane i generation nr.: 6..
Baptism: 31-Aug-1749, Nimtofte.
Burial: 24-Apr-1825
Titel (Fakta Sd): Gårdejer/udflytter fra Ørslev.
Trolovet: 31-Mar-1790

More About Peter Sørensen Frandsen and Anne Rasmusdatter:
Marriage: 01-May-1790, Nimtofte.

Children of Peter Sørensen Frandsen and Anne Rasmusdatter are:
+Jens Pedersen Frandsen, b. 31-Jul-1798, Ørsted mark, d. 11-Jul-1861, Ørsted Mark.
Karen Pedersdatter, b. 11-May-1794, Ørsted.
Søren Pedersen, b. 24-Jan-1796, Ørsted.
Jens Pedersen, b. Bet. Jun - Sep-1798, Ørsted.
Ellin Pedersdatter, b. 02-Apr-1801, Ørsted.
Maren Pedersdatter, b. 19-Jun-1803, Ørsted.
Peder Pedersen, b. 19-Jun-1803, Ørsted.

Fra: http://www.historisch.dk/slaegtenfrandsen/frandsnerne.htm#_Jens_Pedersen_Frandsen
Peder Sørensen Frandsen, er født i 1749 på Nimtofte Mølle som søn af Søren Frandsen hans mor kan jeg ikke finde, jeg er meget usikker på disse oplysninger, kirkebogen i Nimtofte er svær at l¦se og forstå, han blev døbt den 31. august 1749 i Nimtofte, citat fra Kirkebogen i Nimtofte: Dom 13.p.Trinit bar Møllerens søn Peder af Nimtofte Mølle til Daaben, citat slut. Peter var gårdmand og udflytter fra Ørsted. Peter døde den 14. april blev begravet den 24. april 1825 i Ørsted 72 år gammel. Han blev trolovet den 31. marts og viet den 1. maj 1790 i Svenstrup kirke til Anne Rasmusdatter, hun blev døbt den 26. februar1765 som datter af Rasmus Christensen og Johanna Sørensdatter i Nimtofte. Ane døde den 29. maj 1830 i Ørsted. De fik 7 børn 
Frandsen, Peter Sørensen (I643)
 
392 Frands Larsen var gårdmand i Gislinge Larsen, Frands (I90)
 
393 Fremstillet i kirken 16 marts 1828 Hansen, Hans (I405)
 
394 Friderich, eller Frederik, Christensen var gårdmand i Vorde. Christensen, Friderich (I102)
 
395 Fød Dom: Pamarum Simon Nielsens Søn i Liltved
døbt -, baaren af Anne Marie Rasmusdatter
faddere - - - - Mads -,
Jacob - og - - .

Mulig kone Bodil Andersdatter (døbt 27 mar 1737)
1773 d 29 November: Jens Simonsen og Bole Andersdatter.

Barn 1 Søren Jensen 1775 i Romalt, Kristrup sogn, gift med Ane Kristine Christensendatter f. 1796, d 21 mar 1870
1775 Dom: 1 Adventus Xsti: Jens Simonsens søn Søren. Susc: Moderens søster Anne af Ginnerup. Test: Jens Brøste, Jens Hougrd, Jens Skader og Søren Hiulmands hustrue.
Tilgangslisten 1810 i Lystrup Jens Søren Jensen er 35 år tjener på Julianeholm Voer Færgevej 5. If. Tilgandsliste 1810 i Lystrup Jens Søren Jensen er 35 år og tjener på Julianeholm Voer færgevej 5. Muligvis født i Randers 27 Maj 1776. Far Jens Jensen Soldat moderen Maren Sørensdatter.

Barn 2 Simon Jensen 1777 i Romalt, Kristrup sogn
1777 Dom 4 p: Trin: Jens Simonsens søn Simon Susc: Anna Rasmusdatter. Test: Jens Lausen, Christen Amorsen, Søren Bonisen og Peder Pedersens datter. 
Simonsen, Jens (I640)
 
396 Født i Nygade 25 i Middelfart Andersen, Karl Christian (I45)
 
397 Født i Randers Steen Blichersgade 15.

Døbt af Pastor Bjarne. Faddere ved dåben var Fiskehandler Hans Tauls hustru, Fiskehandler Julius Schmidts hustru og Cigarmager Jens Hansen alle af Randers 
Taul, Julie Kristine Rai Hansen (I10)
 
398 Født på Særslevgård. Fæster af den mellemste gård i Kærbyholm.
L.S. Vedel Simonsen "Samlinger til Vends Herreds Historie." Håndskrift i Landsarkivet for Fyn.
Anden kilde: "Rod i Odense", tavle 31, s. 150, ane nr. 2.124.
= nr. 2.554 i tavle nr. 27 B, og bror til ane nr. 3.974 i tavele 23.
Kilde: Norman Lee Madsen, Toronto, Canada (28/4 2000); ane nr. 2404.
http://www3.sympatico.ca/colin.swift/ancestor.htm
Kilde: Finn Hannesborg Andersen:
"Fæster den mellemste gård i Kærbyholm. Begravet 23. april 1707." 
Andersen, Christen (I495)
 
399 Født uden for ægteskab af Hansine Hansen og tjenestekarl Niels Gustav Johansen.Opholdt sig 10 måneder før fødslen i Tjærby, Gimming sogn.Udtrådt af folkekirken den 21 februar 1922, igen indtrådt den 30 marts 1922.

Kirkebogen beretter ved hendes død: Forhenværende fiskehandlerske. Møllestensvej 11. Født i Dronningborg sogn. Enke efter (første gang) afdøde skomager Rasmus Hansen Taul bopæl; Vorup sogn og enke (anden gang) efter afdøde hovmester MArtin Johan Adolf Christensen, sidste fælles bopæl; Vorup sogn. 
Johansen, Ane (I476)
 
400 Får som 20 årig, den 27 april 1967, et barn (barnets navn eller dåb ikke angivet, felterne er tomme), fader muligvis Niels Frandsen.

Randers, Rougsø, Holbæk, Holbæk, Holbæk, 1 Gård, Ft 1860, A7519
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Nielsen46 giftHusfaderGårdmandHørning
Gjertrud m. Andersen39 giftHusmoderHans KoneHolbæk
Edel Nielsen13 ugiftDatterHolbæk
Ane C. Nielsen8 ugiftDatterHolbæk

Randers, Rougsø, Holbæk, Holbæk Sogn og By, et Hus, 4, FT-1880, C6283
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Jensen (Frandsen) 40 Gift Husfader, Agerbruger Ørsted-Randers Amt
Edel Nielsen 32 Gift hans Hustru Her i Sognet
Niels Frandsen Nielsen 2 Ugift deres Barn Her i Sognet

Randers, Rougsø, Holbæk, Holbæk, Holbæk, 1 Hus., FT-1890, A7518
Edel Nielsen 42 enke Husmoder Agerbrug Holbæk
Niels Frandsen Nielsen 12 ugift Husmoderens Søn Holbæk

FT1916_00164_00368 Holbæk
Nr42a
Niels Frandsen Nielsen 12/9 77 G Husfader Møller Indkomst 500 kr skat 10 kr
Kristine Nielsen 1/11 77 G Husmoder
Rasmine Marie Nielsen 9/8 1902 u
Niels Frandsen Nielsen dito u
Ane Kristine Nielsen 17/10 1904 u
Petra Nielsen 5/2 1907 u
Elna Nielsen 6/6 1909 u
Peter Somonsen Nielsen 30/1 1912 u
Magnus Sofus Nielsen 12/1 1915 u
Edel Frandsen 12/5 1848 E

Folketaelling_FT1925_0238_00763 Udby
65
Nielsen Niels Frandsen 12/9 1877 Holbæk Husfader
Christensen Christine 1/11 1877 Fausing Husmoder
Nielsen Anna Christine 17/10 1904 Holbæk ??
Nielsen Peter Simonsen 30/1 1911 Holbæk Barn
Nielsen Sofus Magnus 12/1 1915 Holbæk Barn
Nielsen Marie Sofie 29/2 1916 Holbæk Barn
Nielsen Jens Christian 13/11 1918 Holbæk Barn
Pige 14/10 1925 Udby Plejebarn
Nielsen Edel 12/5 1847 Holbæk

Tidlig enke deres søn var højest 12 år.
Hun var agerbruger
Døbt i hjemmet 31 maj 1847.
Fremvist i kirken 4 juli 1847. 
Nielsen, Edel (I131)
 

      «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»